angorhae_khameye_yakhzade

اخبار جدید سایت بچه های فوق سالم، این است که ما فرزند فوق العاده سالمی داریم.پسر کوچک و شیرین من جمعه گذشته به دنیا آمد و ما نمی توانیم هیچ چیزی را بیشتر از این دوست داشته باشیم.

angorhae_khameye_yakhzade1

حس می کنم این زمستان بطور غیرمعمولی آفتابیست. من متوجه شدم که اینقدر که به فکر زمستان با ابرهای خاکستری و تیره هستم به فکر سرما نیستم.وقتی صبح بیدار می شوم و خورشید بیرون آمده،روحم تازه می شود.ولی در این روزهای خاکستری و تاریک، زمانی است که من نیاز به شادی و تفریح دارم.معمولا یک ارتباطی به غذا دارد ولی گاهی اوقات، تفریحاتی ایجاد کنم و نیازم را برطرف کنم.در این روز خاص،من فکر کردم کمی مرکبات کلید روشن تر نمودن روز است.

 abnabate_joeidani_miveh_gharmciri

falode-angore-torsh-shirin

من در راه برگشت به خانه،  یک دسته انگور خریدم.با وجود اینکه بچه های من انگور را دوست دارند، اما نمی خوردند.آنها فکر می کردند انگورها بسیار ترشند و در واقع حق با بچه ها بود.این انگورها پر از پتانسیل هستند و من تصمیم گرفتم راهی پیدا کنم تا آنها را لذیذ نمایم.

 falode_angore_torsh_shirin