معرفی
My QR Code
Virtual Gifts
Instagram Feeds
آلبوم تصاویر
هیج تصویری وجود ندارد
توسط armini
هیج تصویری وجود ندارد
توسط armini
هیج تصویری وجود ندارد
توسط armini
هیج تصویری وجود ندارد
توسط armini
هیج تصویری وجود ندارد
توسط armini
هیج تصویری وجود ندارد
توسط نیوشا
هیج تصویری وجود ندارد
توسط نیوشا
دوستان مشترک
هیچ دوست مشترکی وجود ندارد
گروه ها
صفحه ها
Pinned Items
Recent Activities
 • #ژله_شب_یلدا

  #ژله_شب_یلدا


  ##ژله_هندوانه_سه_بعدی


  دوستان گلم ،مراحل درست کردن این نوع ژله راباتوضیحات کامل پست بعدخواهم گذاشت تصمیم داشتم این نوع ژله رابرای شب یلدا درست کنم ولی تا اون موقع حوصله نکردم وگفتم امروز درست کنم وبراتون بعنوان یک ایده بگذارم .خوب تاحالا چهارنوع ژله ی یلدایی باچهارروش براتون گذاشتم وفکرکنم که دیگه تا پیجم تبدیل به هندوانه نشده باشه ژله کافیه.


  من برای قسمت سبزاز یک بسته ژله لیموکه بایک ویک چهارم لیوان اب جوش بنماری کردم وبعدازخنک شدن چهارپنج قاشق شیربه دمای محیط رسیده داخلش ریختم وهم زدم تا مات بشه وکاملا شفاف نشه وطبیعی ترباشه استفاده کردم شما ازهرطعم ژله سبزی می تونین استفاده کنین به جای شیرهم می تونین ازخامه صبحانه یابستنی استفاده کنین .


  ژله قرمزهم ژله توت فرنگی بود که به روش ژله سبز درست کردم واما ژله سفیداین سری ازکرم شیراستفاده کردم دستورش رابراتون می نویسم شما می تونین به جای کرم شیر از ژله بستنی یاژله شیرنیز استفاده کنین.که یک بسته ژله الوئه ورا را با یک لیوان ابجوش بنماری کنیدوپس ازخنک شدن یک لیوان بستنی وانیلی نرم شده یا3/4لیوان ازهمان لیوان بستنی ها،به ان شیراضافه کنین.
  حتما برای درست کردن این نوع ژله ها ،ژله رابا اب کمترببندیدتا هم دراوردن ژله ازقالب راحت ترباشه وهم خیلی تمیز برش بخوره،واگربعدازاضافه کردن شیر،خامه یابستنی به ژله،ژله دون دون شدباازصافی ردکردن ان، ژله ی یکدستی خواهیدداشت.


  *برای درست کردن ژله به چنین شکلهایی می تونین ازساده ترین وسایل وظروف استفاده کنین ونیازبه داشتن قالبهای خاص نیست.
  کرم_شیر
  شیر1لیوان
  شکر2ق غ
  خامه صبحانه 1/8لیوان
  پودرژلاتین 1ق س من 2ق غ سرصاف ریختم
  وانیل کمی
  شیروشکررامخلوط کنیدوروی حرارت بگذاریدتاشیرچندجوش بزندوشکرکاملا حل شود ،سپس ازروی حرارت برداشته وبگذاریدتاولرم شودبعدازولرم شدن وانیل،خامه صبحانه وپودرژلاتین راکه با کمی اب بنماری کرده ایدرابه ان بیفزایید،سپس ازصافی ردکنیدتاکاملا یکدست شود.
  instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #ژله_هندوانه_ای


  دوستان عزیزم ادامه پست قبل را اینجا توضیح میدم وبعددستوراین ژله راهم می نویسم،واینکه ژله قبلی ساده بودولی این ژله رابااضافه کردن کمی شیرمات کردم تارنگش طبیعی تربشه

  اگرژله شیریابستنی حالت دون دون پیداکردباچندبارازصافی ردکردن می تونین اون روصاف ویکدست کنید.
  5.بعدازاینکه ژله سفیدرنگ هم بست ظرف راازیخچال خارج کنید ودوباره مثل قبل باازادکردن کناره های ژله سفیدازظرف کوچک با چاقو وارام تکان دادن ان ،ظرف کوچک رانیزخارج کنیدحال فضای خالی راباژله قرمزپرکنیدوداخل یخچال بگذاریدتا ژله ببندد.


  6.اگرمی خواهید که دانه های شکلات چیپسی درون ژله قرارگیرندوبه ان بچسبند یعنی نخواهیدانها رابعدازدرست شدن ژله روی ان قراردهیدهمین که ژله قرمزرنگ نیم بندشدیعنی با انگشت زدن حالتی شبیه به سفیده تخم مرغ داشت شکلاتها راپراکنده درون ان بپاشیدوبگذاریدتاژله دریخچال کامل ببندد.
  بعدازبستن ژله ،برای خارج کردن ان ظرف ژله راچندثانیه درون اب جوش بگذاریدومدام ظرف ژله رابه چپ وراست تکان دهیدتا ژله ازادشودسپس ظرف سروراکمی خیس کنیدوژله رابرروی ان برگردانید خیس کردن ظرف به این خاطراست که اگرژله درست وسط ظرف نیفتادراحت درون ظرف یه کم خیس لیزمی خوره ومیشه جای اون را مرتب کرد،فقط بازبگم که ژله من ارتفاعش کم بودوچون دیواره ظرف بلنددراوردن ژله سخت شد،بنابراین ارتفاع ژله رابیشترکنید.


  واما این ژله :داخل ظرفهای یکبارمصرف طلقی کوچک راچرب کردم واول ژله قرمزرنگ راریختم ژله قرمزرنگ رابا 1و1/2لیوان اب جوش بنماری کردم وگذاشتم تا ازدمابیفته بعددوسه قاشق شیرهمدمای محیط بهش اضافه کردم ،بستنی یا خامه صبحانه هم میشه این کارروکردم تا درون ژله قرمزرگه های سفیدی بوجود بیادوژله مات بشه ورنگ طبیعی هندوانه راداشته باشه البته دقیقا داخل عکس معلوم نیست ولی رنگ ژله خیلی قرمزنیست وطبیعی ترمیشه بعدظرفها رابگذارید داخل یخچال تا ژله نیم بندبشه یعنی همون حالت سفیده تخم مرغ راپیداکند سپس خارج کنیدوژله سفیدرا ارام وباقاشق برروی ان بریزیدکه این ژله، ژله شیریابستنی هم می تونه باشه،دوباره بگذارین یخچال نیم بندبشه ودراخرژله سبزراروی ان بریزیدوبگذاریدداخل یخچال تا کامل ببندد،ژله سبزهم مثل ژله قرمزکمی مات کردم.فقط دونکته مهم دردرست کردن این ژله
  ها هست ،


  اول اینکه هرلایه نبایدکامل ببنددوسفت شودبایدنیم بندشده باشدوسپس لایه بعدی روی ان ریخته شوددرغیراین صورت لایه ها بعدازبرگرداندن ژله ازهم جدا خواهندشدودوم اینکه ژله ای که روی لایه قبلی ریخته می شودحتما سردشده باشداگرگرم باشدلایه زیری را اب خواهدکردورنگها مخلوط خواهند شد.
  instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #ژله_پیتزایی_هندوانه_ای


  سلام دوستان خوبم،این پست راگذاشتم تا ببینین که برای شب یلداژله_هندوانه_شکل را می تونین به روشها وشکلهای مختلف درست کنین وداخل هرظرف ،قالب،طلق و....میشه شکل متفاوتی به اون داد

  ،یک نوعش را که قبلا گذاشتم وژله رولی بود نوع دیگش را با مراحل کاردراین پست می گذارم وخودم اسمش راگذاشتم #ژله_پیتزایی_هندوانه_ای،یه نوع دیگه هم درست کردم عکس شماره نه که پست بعدتوضیحش را میدم ،امیدوارم درست کنین وخوشتون بیاد.


  1.برای درست کردن این ژله به سه ظرف باسه سایزمختلف نیازداریم که وقتی درون هم قراربگیرندفضای خالی کمی مابین انها وجودداشته باشد من ازظرفهای شیشه ای درابی استفاده کردم ،ولی اگرظرفهای پلاستیکی یاطلقی داشتین ازاونها استفاده کنین چون بیرون اوردن ژله ازاونهاراحت تره ویک نکته ی دیگه اینکه من ارتفاع ژله راکم ریختم وچون دیواره ظرفها بلندبوددراوردن ژله برام سخت شدشماحتما ژله رابیشتربریزین وبرای اینکه ژله راحت ترازداخل چنین ظرفهایی دربیادبایدژله راغلیظ تریعنی با اب کمتری درست کرد.


  2.داخل ظرف بزرگ ودیواره بیرونی ظرف متوسط راکمی چرب کنیدوظرف متوسط رادرون ظرف بزرگ قراردهید،باکمک چسب نواری ظرفها راثابت نگه دارید.سپس ژله رنگ سبزرامابین فضای خالی ظرف بزرگ ومتوسط بریزید ودرون یخچال قراردهیدتاژله ببندد،برای راحتی کارژله ها راباقاشق ویااگرفضاخیلی کم بودباسرنگ بدون سرسوزن مابین قسمتها بریزید.


  هربسته ژله _سبزوقرمز_را با یک ونیم لیوان یا حتی کمتر فقط ابجوش درست کنید.من این ژله راساده یعنی بدون بستنی و...درست کردم اماژله پست بعدراباکمی شیرمات کردم .
  3.وقتی ژله رنگ سبز خودش راگرفت ازیخچال خارج کنیدوابتدادورتادوران را ازظرف متوسط باچاقودایره وارازادکنیدوسپس با کمی تکان دادن ظرف متوسط به سمت چپ وراست ظرف را به راحتی خارج کنید،یک نکته مهم: اگر ژله درست نبسته باشدشل ونیم بندشده باشدواگرکناره ها راباچاقوازادنکنیدوظرف رابه چپ وراست تکون بدیدتمام ژله می شکندویا ترک می خورد.
  4.حال ظرف کوچک کمی چرب شده راوسط ظرف بزرگ بگذاریدوژله سفیدرامابین فضای خالی ظرف کوچک وژله سبزبریزید چون غلظت ژله ها زیاداست حتی با بستن ژله قبلی ژله ها بهم خواهندچسبیدوازهم جدا نخواهندشددرست مثل ژله رولی رنگی، مگر اینکه دیگه گذاشته باشین بیش ازاندازه سفت شده باشد،در یخچال بگذاریدتا ژله سفیدنیزببندد.


  ژله سفید،من یک بسته ژله الوئه ورا رابایک لیوان شیرهمدمای محیط مخلوط کردم وسپس بنماری تا ژله کاملا حل شودشما می تونین ازژله بستنی هم استفاده کنین.
  ادامه دستورپست بعد
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #ایده_شب_یلدا

  #ژله_رولی_رنگی_هندوانه_ای_شکل


  دوستان من سلام ،داشتم نگاهی به عکسهای پیجم می کردم دیدم که چندتایی ازاونها خیلی وقته بازنمیشن وحتی بابروزرسانی کردن اینستا هم مشکل رفع نشد،نمی دونم اینستاچه مشکلی داره اخه با این عکسا ،بعضی وقتها کلی زحمت می کشی تاچیزی درست کنی وعکس بگیری بعدعکسش بازنمیشه خوب معلومه ناراحت میشی .این عکس جزوهمون عکسهاست .


  این ژله همون ژله رولی رنگی ،یارنگین کمان معروف منه که اولین باربعدازکلی خراب کردن وبدست اوردن قلقش درست کردم وبعدازاون توضیحات دقیق وعکس مرحله به مرحله کار راهم براتون گذاشتم. بنابراین خیلی دوسش دارم ومی خواستم که عکسش دیده بشه.وازطرفی هم دیدم ترکیب این سه رنگ خیلی باهم جورمیشه وبرای شب یلدا سه رنگ اصلی روداره گفتم یکباردیگه براتون بگذارم که هم عکس بازنشدش راحذف کنم وهم برای شب یلدا یه ایده قشنگ دیگه ای براتون باشه ،به خصوص اگرروی قسمت قرمزرنگش هم چندتا دونه شکلات چیپسی هم بگذارین که دیگه خیلی قشنگ تر وطبیعی ترمیشه.


  برای ژله سبزوقرمزرنگش که به دلخواه ازهرژله ای به این رنگ می تونین استفاده کنین.ژله قسمت سفیدهم ژله بستنی یاژله ی شیر هست.
  دستورژله بستنی وژله شیررابراتون میگذارم ،امیدوارم درست کنین وخوشتون بیاد.


  #ژله_بستنی:برای قسمت سفیدپودرژله الوئه ورارابه یک لیوان اب جوش اضافه کرده کمی هم زده سپس روی حرارت بخارکتری خوب بنماری کنیدتاکاملا شفاف ویکنواخت شودبعد ازروی حرارت برداشته بگذاریدتاژله خنک شودیعنی درحدبسیارکمی دماداشته باشد.سپس یک لیوان بستنی وانیلی ساده راکه دردمای محیط نرم شده به ان اضافه کنید وکاملا مخلوط کنیددراین صورت ژله بستنیه یکدست یایکنواخت وبه عبارتی تک فازخواهیدداشت.
  به جای بستنی می توان ازشیراستفاده کرد،شیربه دمای محیط رسیده باشدومیزان ان حدود3/4ازهمان لیوان بستنی .


  حتی می توان یک بسته پودرژله راازهمان ابتدابایک لیوان شیرهمدمای محیط یاسردمخلوط وسپس بنماری کردتا ژله کامل درون شیرحل ویکدست شود.
  instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #کیک_به_شکل_انار


  #مراحل_کار_کیک


  1.ابتدابرای پخت این کیک ازدوقالب که به شکل نیم دایره می باشد استفاده می کنیم من همیشه ازکاسه های رویی_ روحی_ استفاده می کنم،پیشنهادمی کنم که حتما چندعددازاونهارا درسایزهای مختلف تهیه کنیدچون برای پخت کیکهایی که به شکل گردیانیم دایره درست میشن مثل کیک به شکل توپ،لاک پشت،کفشدوزک و.خیلی کاربرددارند.


  2.که خیلی راحت میشه درون انها دوتا کیک نیم دایره پخت وباگذاشتن دوکیک برروی هم خیلی راحت کیک راگرد کرد،دراین عکس دوتا کاسه رابرروی هم گذاشتم تاببینین که کیک بعدازپخت وقرارگرفتن روی هم به این شکل راحت گرد میشه.
  3.کف هرکاسه راکاغذروغنی بیندازیدو درون هرکدام یک کیک بپزید،من ازکیک اسفنجی استفاده کردم ودرون هرکاسه که به قطربالایی 15بود نصف کیک دوتخم مرغی ریختم .شمابسته به اندازه ی کیکی که می خواهیددرست کنیدسایزقالب ومیزان کیک راتغییردهید.

  4.بعدازپخت کیک وسردشدن دورکیک راباچاقوازادکنید وکیک راراحت ازقالب خارج کنیدوکاغذکیک راجداکنیدهریک راازوسط برش بزنیدکمی باشیریااب کمپوت یااگرهیچ کدام ازاینهادردسترس نبودباکمی اب خیلی کم شیرین شده
  مرطوب کنیدوسپس خامه بمالیدوبروی خامه به دلخواه ازگردوی خردشده یاموزحلقه شده یادانه های اناراستفاده کنید.برای اینکه کارباخامه راحت ترباشدوخامه پرازخرده های کیک نشودبه جای اینکه باپالت خامه کشی کنید،خامه رادرون قیف بریزیدودایره وارروی کیک خامه بکشید.


  5.برشهای خامه کشیده شده کیک رادرست شبیه عکس شماره 2برروی هم بچینیدتاهمان حالت گردراپیداکند.
  دراین عکس می بینین که بالای کیک کمی صافه بنابراین برای اینکه ان قسمت هم حالت گنبدی پیداکندازخرده ها وتکه های کیکی که موقع صاف کردن سطح کیک اضافه امده می توان استفاده کرد.
  6.سپس کیک راکامل استرکشی کنید ودراخرخامه صاف ویکدستی بزنید ،برای اینکه بتونین خامه کیک راخیلی راحت صاف ویکنواخت کنید می تونین ازربان ویایک تکه طلق که راحت دردست خم وراست میشه استفاده کنید،سپس کیک رادریخچال قراردهیدتاخامه سطح ان کمی سفت شود.


  7.بریلورادرون ظرفی بریزیدهرمقدارکه ریختید مثلا 4قاشق نصف ان یعنی دوقاشق اب اضافه کنید وخوب بنماری کنیدتابریلوروان ویکدست شود،سپس بگذاریدتابریلوسردشود.
  بعضی بریلوها شل هستندواب کمتری می خواهندوبعضی بالعکس،پس غلظت مناسبی ازان بدست اوریدکه نه ازروی کیک بریزدونه بالای ان بماند.بریلوی خنک شده رابرای راحتی کاردرون قیف ریخته وازبالای کیک دایره وارتاپایین بکشید.بریلوخنک باشددرغیراین صورت خامه کیک رااب می کند.بهتراست کیک راروی یک توری بگذارید.
  اگرکاربابریلویه کم سخت بودوبه نظرتون کیک خوب پوشش نشده چندبارکیک راکاورکنین تایکدست وصاف بشه.
  برای قسمت تاج انارمی تونین ازخمیرفوندانت،مارسیپان وهرچیزدلخواه دیگه ای استفاده کنین،من ازیک تکه مقوای قرمز
  استفاده کردم به شکل مستطیل بریدم بالاش راهفت هشتی دراوردم وباچسب بهم وصل کردم چون خمیرفوندانت نداشتم ونمی رسیدم درست کنم.شماحتی ازتاج خودانارطبیعی هم می تونین استفاده کنین.

  مایه کیک هم کیک دوتخم مرغی اسفنجی بود،که داخل هرقالب نصف اون روریختم.دستورکیک دوتخم مرغی هم به این صورته که:زرده وسفیده تخم مرغهاراازهم جداکنین،سفیده هارابا1/4لیوان شکرخوب بزنیدتافرم گرفته وبابرعکس کردن ازظرف نریزد.زرده هارانیزباوانیل و1/4دیگرشکرانقدربزنیدتاحجیم وکشدارشود.سپس 1/8لیوان ابجوش به زرده هااضافه کنید،وکمی هم بزنیدهمزن خاموش.


  سفیده رابه زرده بیفزاییدبالیسک دورانی هم بزنید خیلی کم ،سپس یک لیوان سرخالی اردراکه با1/2ق چ پکینگ پودرسه بارالک کردیدراطی چندمرحله به مایه اضافه وطی چند مرحله بالیسک درحدیکدست شدن هم بزنید.

  instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #کیک_به_شکل_انار

  ویژه #شب_یلدار

  دوستان مهربونم سلام،می خواستم براتون چندتا ایده واسه شب یلدابگذارم ،این کیک به شکل اناریکی ازاونهاست که هم خیلی خوشگله وهم درست کردنش خیلی سخت نیست ،من قبلا یکباردیگه این کیک رادرست کرده بودم وداخل پیجم گذاشتم ولی خوب این سری گفتم ازمراحل کارهم براتون عکس بگیرم وبهتون نشون بدم که چقدرراحت میشه یک کیک را گردکرد، حتی باساده ترین وسایل،پس برای هرکیک دیگه ای هم که خواستین به شکل گرددرست کنین این روش خیلی راحته وکیک زودشکل میگیره،


  یه نکته ی دیگه ای هم که می خواستم بگم اینه که من کیک رابا#بریلو روکش کردم ،بریلونوعی ژله ترش هست که برای کاورکردن وطرح انداختن،دورگیری ونوشتن روی کیک استفاده میشه،بریلورابایدبامقداری اب مخلوط کردوروی حرارت بنماری گذاشت تا روان وشفاف بشه البته نسبت ریختن بریلوواب دوبه یکه ،یعنی هرمقداربریلوای که ریختین نصفش اب بریزین ولی بعضی بریلوها شلترهستن واب کمتری می خوان وبعضی بالعکس، پس بایدغلظت مناسبی ازش بدست بیارین که نه خیلی شل باشه که ازروی کیک بریزه نه خیلی سفت که همون بالای کیک بمونه.


  بریلوطعمهاورنگهای مختلف ی داره،بریلوی صدفی، کاراملی،رنگی،ساده،بریلوی ساده رامی تونین باافزودن رنگ به هررنگ دلخواه دربیارین،من ازبریلوی ساده وکمی رنگ قرمزاستفاده کردم فقط این سری یه کم بریلوش اذیت کردیعنی هرچقدربنماری کردم یه دونه های ریزی داخلش بازنمیشدوفهمیدم که بریلوش خیلی کهنه بوده وخیلی لاستیکی شده بنابراین اون دونه های کوچیک روی کیک ازاینه،
  شما به جای بریلومی تونین ازبراق کننده ی باطعمهای مختلف یاسس براق هم استفاده کنین.

  من دستورتهیه بریلورابراتون می گذارم ولی تا الان خودم درست نکردم که بخوام نکاتش رابراتون بگم و ازبریلوی اماده ای که خریدم استفاده می کنم.
  امیدوارم درست کنین وشب یلدادورهمی ازش لذت ببرین واگرخوشتون اومدماروهم دعاکنید.

  #ژله_ بریلو #ژله_ترش
  این ژله تشکیل شده از:
  اب یک لیتریا4 لیوان
  شکر800گرم
  پودرژلاتین 2ق س
  پودرآگارآگار1ق چ
  جوهرلیمو1/2ق چ
  همه موادبه جزجوهرلیموراباهم مخلوط کنیدوروی حرارت ملایم بگذارید،به محض اینکه جوش امد25دقیقه زمان می دهیم تابجوشددست اخرجوهرلیمورابیفزاییدوبعدازچندجوش ان راازروی حرارت بردارید،بعدازخنک شدن به مدت 12الی24ساعت دریخچال استراحت دهیدوسپس استفاده کنید.
  *ازهراسانس ورنگ دلخواه نیزمی توان استفاده کرد.

  مراحل دستوروروش کارکیک انار
  Instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • armini uploaded a new video in آشپزی با مامان
  رولت گوشت
  این میزان مواد حدود ۱۲تا رول گوشت میشه بازم بستگی به سایز برشها داره اگر کمتر خواستین تهیه کنید منبع کانال عشق آشپزی آرمیا
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #رولت #گوشت

  رولت گوشت


  بچه ها انرژی برسونید که بعدش قراره برم سراغ تهیه ی پستها واموزشهای یلدایی جدید

  واما دستور:
  این میزان مواد حدود ۱۲تا رول گوشت میشه بازم بستگی به سایز برشها داره اگر کمتر خواستین تهیه کنید
  میزان مواد را نصف کنید
  گوشت چرخ شده ۵۰۰ گرم (گوشت گوساله یا مخلوط گوسفند و گوساله ترجیحا بدون چربی _اگر گوشت چربی زیاد داشته باشه ممکنه رولت وا بره گوشت هم دوبار چرخ بشه بهتره)
  پیاز رنده ریز شده واب گرفته ۱عدد
  زردچوبه ۱ق چ
  فلفل سیاه ۱/۲ ق چ
  پودر تخم گشنیز ۱ق چ (دلخواه)
  نمک به میزان کافی
  ارد سوخاری ۳۰ گرم (۳ق غ) از مغز نان باگت خشک واسیاب شده هم می تونید استفاده کنید
  تخم مرغ ۱عدد

  گوشت ومابقی مواد را باهم مخلوط کنید وحساااابی ورز بدین
  تا گوشت چسبنده بشه (خیلی مهمه خوب ورز داده بشه)
  سپس به مدت نیم تا یک ساعت در یخچال استراحت دهید
  دراین زمان مواد میانی رولت را تهیه کنید
  مواد میانی کاملا دلخواه وبه سلیقه وذائقه شما بستگی داره
  می تونید از هویج پخته شده ،تخم مرغ آب پز،فلفل دلمه ای خلالی،نخود فرنگی پخته و...استفاده کنید
  من از مخلوط پیاز تفت داده شده با مقداری روغن،، زرشک وگردو استفاده کردم
  این مواد مجلسی تره ☺️البته بازهم میگم دلخواهه
  بعد از استراحت گوشت را بین دونایلون به ضخامت یک سانت پهن کنید
  بین آن گشنیز و جعفری خردشده بریزید وموادمیانی


  سپس خیلی خوب ومحکم رول کنید ورول را مطابق فیلم فشرده ویکدست کنید اون درز گوشت را سعی کنید از بین ببرید (درز بسته بشه)
  ودرون یخچال یا فریزر استراحت دهید ،حدود یکساعت
  بعد از این زمان همه طرف گوشت را درون کمی روغن سرخ کنید(در ابتدا هم گوشت را از سمت درز داخل تابه بگذارید وسرخ کنید)
  (حرارت پایین باشه که گوشت وا نره وبه آرومی سرخ بشه)
  پس از سرخ شدن همه قسمتهای گوشت ، سس را اضافه کنید و۴۵ دقیقه تا یک ساعت با حرارت کم زمان دهید تا گوشت پخته وسس جاافتاده شود
  درنهایت برش بزنید وبا سس سرو کنید،

  سس رولت:
  یک عدد پیاز کوچک رنده شده را با مقداری روغن تفت دهید
  سپس ۳ق غ رب (یا مخلوط گوجه رنده شده و کمی رب) اضافه کنید خوب تفت دهید تا رنگ رب باز شود زردچوبه فلفل ومقداری نمک
  ودرنهایت حدود ۲ تا ۳ لیوان آب جوش،
  پس از یکدست وکمی غلیظ شدن خاموش کنید
  به سس می توان مقداری رب انار یا آبلیمو ترش نیز اضافه کنید(سلیقه ای)
  instagram:armiamardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • armini uploaded a new video in آشپزی با مامان
  آموزش کامل کیک هندوانه
  کیک هندوانه آموزش کامل کیک هندوانه ویترینی از دست ندین این آموزش کامل و زیبا رو همراه با توضیحات کامل
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • #لواشک خانگی

  امروز لواشک درست کردم فکرکنم بین این همه شیرینی یه چیز ترش مزه هم می چسبه من این لواشک را با مخلوط الو ویه کم هم البالو درست کردم شما می تونید هر نوع میوه ای که دوست دارین را ، الو،البالو،گیلاس،کیوی،هلو....یامخلوط چندتامیوه را باهم لواشک کنید.


  به این صورت که میوه ها روخوب شسته «بهتره نرم ورسیده تر هارا انتخاب کنید» بعد بایه کم اب ،خیلی کم چون خودمیوه هم روی حرارت اب میندازه بگذارید روی حرارت تاخوب له بشن وغلیظ . کمی نمک هم اضافه کنید و
  اگرخواستید ترش وشیرین بشه خیلی کم هم میشه شکر بریزید وگرنه همون یه کم نمک کافیه.

  بعد غلیظ که شد بگذارید سردبشه سپس ازصافی ردکنید.ازابکش هم میشه استفاده کرد.تا هسته وناصافیها گرفته بشه بادست خوب فشاربدین تا کامل مایه غلیظ شده لواشک خارج بشه، مایه را می تونین یه کم دیگه حرارت بدین تا غلیظ تر بشه وزودتر خشک، ولی نگذاشتین هم مشکلی نیست.

  بعد یه سینی بردارید کف سینی را پلاستیک بکشید ومایه را بریزید روی سینی وباقاشق یکنواخت پهن کنید سینی را بگذارید توی افتاب تا لواشک خشک بشه توحیاط ،تراس ،جلوی پنجره اتاق یاحتی جلوی کولر می تونید یه توری هم روش بکشید که حشره روش نشینه، یکی دوروزه خشک میشه بعد ازخشک شدن برش بدین یا لوله کنید وداخل سلفون بپیچیدوداخل یخچال نگه داری کنید.میشه پلاستیک رایه کم چرب کنیدمن چرب نکردم ومشکلی هم پیش نیومد.

  instagram:armia mardanian
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
فعالیتی موجود نیست
Unable to load tooltip content.

تمام حقوق برای نوشیدنی دات آی آر محفوظ است Copyright @ 2014-2020

این وب سایت در پایگاه ستاد ساماندهی ثبت گردیده است sitemap

پیوندها: کار در کافه

استفاده از مطالب,عكس و ايده ها در دیگر سایت‌ها و رسانه‌های الکترونیکی تنها با ذکر نام نوشیدنی - Nooshidani.ir و درج لینک فعال به مطلب مبدا مجاز است درغير اين صورت طبق ماده 12 قانون جرايم رايانه اي پيگيري قانوني خواهد شد