معرفی
My Favorites
هیچ اطلاعات ورودی‌ای یافت نشد
Pinned Items
Recent Activities
 • جلسه معرفى دستگاه اسپرسو رنچيليو كلاس ١١

  ورود براى باريستاهاى عزيز ، قهوه دوستان و همكاران گرامى آزاد و رايگان ميباشد

  جمعه 24 / 10 /1395 ساعت 16 الی 18
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Saliii هم اکنون با اشكان فرجى دوست است.
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • مقدمه اى بر قهوه
  Introduction to Coffee


  در حال برگزارى...
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • جلسه معرفى دستگاه اسپرسو رنچيليو كلاس ١١

  ورود براى باريستاهاى عزيز و قهوه دوستان آزاد و رايگان ميباشد


  دوستان و هنرجويان گرامى

  بدليل شرايط پيش آمده در روزهاى اخير ، كلاسها طبق ليست زير راس ساعت ٩:٠٠ صبح برگزار خواهد شد

  چهارشنبه ٢٢ دى : مقدمه اى بر قهوه Introduction to Coffee
  پنجشنبه ٢٣ دى : دم آورى قهوه Brewing

  جمعه ٢٤ دى : كاپينگ عمومى و معرفى دستگاه اسپرسو ( رايگان )
  شروع : ساعت ١٠ صبح

  شنبه ٢٥ دى : باريستا Barista
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • جلسه معرفى و كاپينگ عمومى قهوه هاى سينگل اوريجين پيتر لارسن و اسپشياليتى كافى كالكتيو

  ثبت نام براى عموم آزاد و رايگان ميباشد
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • خير مقدم به هنرجويان عزيز از شهرهاى : اصفهان ، اراك ، شيراز ، تنكابن ، بجنورد و تهران


  دوره : Green Coffee
  مدرس : امير منتظر
  تهران ، دى ٩٥
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • آسيابهاى باراتزا ( فرافود - سوپر فراست ) اسپانسر و حامى اين دوره

  آسيابهاى باراتزا ( فرافود - سوپر فراست ) اسپانسر و حامى اين دوره
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • كاپ ديش ( تامين كننده تجهيزات و اكسسورى ) اين دوره

  مواد شوينده پولى ( شركت زال ايرانيان - لميز ) حامى و اسپانسر اين دوره
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • قهوه هاى سينگل اورجين پيتر لارسن ( شركت مبنا تجارت ) حامى و تامين كننده قهوه هاى اين دوره

  قهوه هاى اسپشياليتى كافى كالكتيو ( شركت مبنا تجارت ) حامى و تامين كننده قهوه هاى اين دوره
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • اسپرسو ماشين رنچيليو كلاس ١١ ( شركت پادميرا كيش ) اسپانسر اسپرسو ماشينهاى اين دوره

  اسپرسو ماشين رنچيليو كلاس ٥ ( شركت پادميرا كيش ) اسپانسر اسپرسو ماشينهاى اين دوره
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • اصفهان ( دى ماه ٩٥ ) كاپينگ

  اصفهان ( دى ماه ٩٥ ) سنسورى
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • عرض ادب و احترام خدمت قهوه دوستان گرامى

  طى مذاكرات اخير با مجموعه ى خانه ى باريستا و بدليل تقارن دوره هاى سنسورى و گرين كافى با دوره ى باريستا كاليبريشن دنيلو لودى و با نظر به اينكه اين دوره براى باريستاها ، مربيان و داوران مفيد خواهد بود، دو دوره ى مذكور يعنى گرين كافى و سنسورى از تاريخ هفدهم و هجدهم به تاريخ هاى نوزدهم و بيستم انتقال يافت.

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • دوره ى آموزشى انجمن قهوه ى تخصصى اروپا ( مهارت هاىِ حسى و چشايى - سطح پايه ) - مدرس : امير منتظر - شيراز ، هم اكنون در حال برگزارى

  دوره ى آموزشى انجمن قهوه ى تخصصى اروپا ( مهارت هاىِ حسى و چشايى - سطح پايه ) - مدرس : امير منتظر - شيراز ، هم اكنون در حال برگزارى


  شروع دوره هاى انجمن قهوه تخصصى اروپا
  SCAE
  تهران

  Green Bean يكشنبه ١٩ دى

  Sensory Skills دوشنبه ٢٠ دى
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
فعالیتی موجود نیست
Unable to load tooltip content.